Fucoidan Umi No Shizuku USA Dạng Nước

23,000,000

  • Fucoidan Umi No Shizuku xuất USA dạng nước.
  • Hàm lượng Fucoidan : 2,125 mg mỗi chai
  • Khối lượng trong 1 hộp : 50 ml x 30 chai.
  • Cam kết 100% sản phẩm chính hãng.